The fairest employment agency in the Netherlands?

150 students from the AVANS Entrepreneurship and Retail Management program are contributing to the existence and organizational model of FairJobs.eu, a temp agency for and with workers from Bulgaria. They will present their results on October 13th.

Program
13:00 start at Willem Twee Kunstruimte
13:30h to Werkwarenhuis, where the presentations will take place until 16:00h.

Entrance is free, registration is not necessary

Presentations by AVANS Students & Fair Jobs

Dit project is een samenwerking tussen de Academie voor Beeldvorming, Fair Jobs, het lectoraat Economy as a Common, Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap, de academie voor Ondernemerschap en Retail Management van Avans Breda en Future of Work.

Over Fair Jobs
FairJobs.eu is een platform voor eerlijke arbeidsbemiddeling in oprichting. Anders dan bij reguliere uitzendbureaus staat niet de deal met de inlener maar het belang van de werker (uitzendkracht) centraal. De eerste focus ligt bij arbeidsbemiddeling tussen Nederland en Bulgarije, een van de landen van waaruit werkers in de meest kwetsbare posities in NL terecht komen: arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. FairJobs.eu is gestart vanuit Stolipinovo , een wijk in Plovdiv.

FairJobs.Eu zoekt naar een organisatie/eigendomsmodel dat eerlijk, horizontaal en inclusief is. En naar een bestaansmodel dat duurzaam is en waar alle partijen (inlener, werker en uitzendbureau) baat bij hebben en dat dient als instrument om marktomstandigheden te beïnvloeden om zo de hele uitzendsector eerlijker te maken.