Future
of Work

Visionary Thought Leader in Times
of Innovative Technologies
Elk jaar realiseert Future of Work een festival in de laatste week van oktober als culturele evenknie van de Den Bosch Data Week.

Geometric shape

Year 2033

May 18: At 03:33:20 (UTC), the Unix time stamp will equal 2000000000 seconds.

Geometric shape

Gedurende het jaar organiseert Future of Work diverse expertmeetings ter ondersteuning van het (lokale) bedrijfsleven.

Future of Work — Clock

100 quintillion years from now

Estimated timescale for the Pioneer and Voyager spacecraft to collide with a star (or stellar remnant).

Geometric shape

Stichting Future of Work zoekt de verbinding tussen creatieve verbeeldingen van toekomstige innovaties en de (beroeps)praktijk van overmorgen. Future of Work is het platform waar thought leadership en inhoudelijke events samenkomen en waar de rol die arbeid speelt in de samenleving en de toekomst met werk bevraagd, beleefd en gevierd zullen worden.

Stichting Future of Work dient twee doelen:

  • 1. Nieuwe waarden in de samenleving creëren door creativiteit en verbeeldingskracht in te zetten als middel.

  • 2. Prikkelende toekomstscenario’s verbeelden en beleven door duurzame terugkerende events te realiseren en daarmee voeding te geven aan een grotere missie. Een missie die we nog niet kennen en die veranderlijk is in de tijd. Elk event biedt daarom een andere invalshoek van waaruit een visie op de toekomst van werk wordt ontwikkeld.

Stichting Future of Work: onderzoekt de langetermijn­visie op de toekomst van werk:

  • — Wat wordt de toekomst van werk en hoe bereiden we ons daarop voor?
  • — Wie zijn de werkers van de toekomst, wat zijn hun competenties?
  • — Hoe worden arbeid & opleiding toekomstbestendig, dus futureproof?
  • — Welke rol spelen creativiteit, innovatie en verbeeldingskracht bij de ontwikkeling van werk en werkers?
  • — Welke verbeelding is nodig om 10-15 jaar vooruit te kunnen denken?
  • — Hoe maken we nieuwe interdisciplinaire verbindingen tussen en met diverse domeinen en werkvelden?

Practica:

Stichting Future of Work wordt bestuurd door:

Ine Gevers — Artistiek directeur Niet Normaal INT / Voorzitter.

Marianne Hewlett — Senior VP & Chief Marketing Officer Atos Northern Europe / Penningmeester.

Anke van den Broeck — Adviseur St. Joost school of Art & Design / Secretaris.

Binnen de expertise van de bestuursleden valt bestuursverantwoordelijkheid volgens de Cultural Governance Code en betrokkenheid / deskundigheid op het gebied van het ontwikkelen van een visie op futureproof skills nodig in een sterk veranderende samenleving. Ze activeren expertmeetings en kunst & tech festivals, produceren kennis en zijn voorbeeld stellend.

Festivalcuratoren zijn achtereenvolgens:
Ine Gevers, (Im)possible Bodies, 2020
Imke Ruigrok, Re_Nature, 2021
Olga Mink, Co-Emerging Economies, 2022
Laura Mudde, X-Values, 2023
Nadine Roestenburg, Post-Digital, 2024.

Stichting Future of Work
Paardskerkhofweg 15
5223 AJ Den Bosch
info@futureofwork.nl olga@futureofwork.nl
+31 06 15 43 57 00

KvK: 77260376
BTW nr: NL860951443 B01

Volg ons:

LinkedIn · Instagram · Facebook

De belastingdienst heeft Stichting Future of Work aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen.


“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.” ― Søren Kierkegaard