Over ons

Stichting Future of Work is een hybride platform voor artistiek onderzoek en co-creatie onder het artistieke leiderschap van Olga Mink en Godelieve Spaas. Het brengt nieuwe samenwerkingsvormen en duurzame strategieën rondom werk en economie tot stand en stelt visies en verhalen voor om dialoog te stimuleren over hoe de economie eruitziet wanneer onze behoeften ondergeschikt worden aan de eisen voor een gezond ecosysteem en een rechtvaardige samenleving.

Er is een groeiend besef dat onze westerse economie is gebaseerd op roofbouw. Roofbouw op de natuur, grondstoffen, het landschap. De aarde en de mens raken letterlijk uitgeput. Deze roofbouw is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde, vervuiling van milieu en uitbuiting van grote groepen mensen. Het vormt niet alleen een bedreiging voor het welzijn van de mens, maar heeft ook existentiële gevolgen voor alle vormen van leven.

Ons kapitalistische systeem negeert de gevolgen van economische groei en bevordert levensstijlen die gebaseerd zijn op niet-duurzame consumptie en materiële bevrediging. Was economie decennialang het domein van onbetwiste theorieën over schaarste, vrije marktwerking en beperkte overheidsregulering, vandaag zijn de meeste van deze theorieën zo goed als achterhaald.

Wat als we de economie zouden beschouwen als onze collectieve verantwoordelijkheid om voor de Aarde en elkaar te zorgen? Door te erkennen dat de economie verweven is met alle aspecten van ons leven, kunnen we een holistische benadering ontwikkelen die de complexiteit van de werkelijkheid omarmt. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan een economie die niet alleen welvaart creëert, maar ook welzijn bevordert voor iedereen. 


Future of Work geeft op artistieke wijze invulling aan deze ambitie door sociale, economische en culturele ecosystemen met elkaar te verbinden, en mede eigenaarschap te geven aan makers, ontwerpers, burgers, kennisinstellingen, ondernemers en MKB, in de totstandkoming van ideeën.


Team

Olga Mink — Artistiek Directeur / Naast het leiden van Future of Work, werkt Olga sinds kort als Hoofd van de opleiding Interdisciplinaire Kunsten (iArts) aan het Maastricht Institute of Arts. Ook werkt ze als onderzoeker aan Avans Hogeschool. Olga is geïnteresseerd in hoe kunst trans-contextuele relaties tussen mensen, objecten en systemen blootlegt en zo onze perceptie van de wereld veranderd.

Godelieve Spaas — Curator / Godelieve Spaas is lector nieuwe economie aan Avans Hogeschool. Zij doet vanuit een antropologisch perspectief onderzoek naar economische principes en vormen van ondernemen die zorgen voor de aarde en al haar bewoners. Haar onderzoeksgroep is een collaboratieve sociale praktijk waarin maken, dialoog, en onderzoek elkaar afwisselen en versterken.

Heleen Moors, Linda van Loon, Rob Heesbeen, Massimo Arena, Mark van Nuenen - Production Team

Peter Zuiderwijk Visuals & Identity

Monique van den
Berg Communications

Linda Koke Curator Willem Twee Art Space

Onno Ephraim — Business DirectorBestuur

Ine Gevers — Artistiek directeur Niet Normaal INT / Voorzitter.
Marianne Hewlett — Senior VP & Chief Marketing Officer Atos Northern Europe / Penningmeester.
Anke van den Broeck — Adviseur St. Joost school of Art & Design / Secretaris.


Samenwerking

Future of work werkt nauw samen met de volgende partners: Willem Twee, Huis 73, Social Label, Academie voor Beeldvorming, Avans Hogeschool, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Rabo Art Lab en De Club van Rome.

Stichting Future of Work
werkt samen met de volgende mensen om haar programma te ontwikkelen: Klaas Burger, Peter Zuiderwijk, Alexander Römer, Lieke van der Meer, Bert De Backer, Wouter Corvers, Mojra Vogelnik Škerlj en Jasper Džuki Jelen, Verily Klaassen, Falk Hübner, Reon Brand.


Contact

Future of Work Foundation
Columbusstraat 101
2561 AC Den Haag
info@futureofwork.nl

KvK: 77260376
BTW nr: NL860951443 B01

Volg ons: LinkedIn · Instagram · Facebook

The tax authorities have designated the Future of Work Foundation as ANBI – Public Benefit Organisations.

Privacy policy · Cookies policy


Logo

Colofon

Redactie: Olga Mink, Godelieve Spaas (Stichting Future of Work)
Ontwerp & webontwikkeling: Kommerz