Join ConstructLab @WOOD FOOD INK Markt

Constructlab presenteert een plek voor ontmoeting, collectieve creatie, uitwisseling en besluitvorming als onderdeel van het festival "Van wie is de Economie? Constructlab organiseert een speciale werkplek in Werkwarenhuis in Den Bosch, met een WOOD, FOOD en INK markt. Deze markt draait om een assemblagelijn voor het maken van krukjes, een drukwerkplaats en een keuken. Met het project stelt Constructlab de vraag hoe coöperatieve economieën en coöperatieve intelligentie kunnen worden geïmplementeerd in de alledaagse buurtpraktijk.

Locatie: Werkwarenhuis
Geopend tijdens festivaldagen van donderdag t/m zondag (5 t/m 8 oktober, 12 t/m 15 oktober, 19 t/m 22 oktober)

The WOOD FOOD INK Markt

De WOOD FOOD INK markt draait om drie assemblagelijnen. Aan de eerste lijn worden krukjes gemaakt, aan de tweede wordt er gedrukt en aan de derde wordt dagelijks eten bereid. Met deze markt probeert Constructlab inzichten te vergaren over deeleconomieën en coöperatieve intelligentie. De installatie gaat dan ook niet enkel over productie; de ware essentie ligt eerder in de modellen die ten grondslag liggen aan de beoogde dagelijkse activering.

Op de markt wordt onderzocht wie aan welk proces mag deelnemen, hoe dingen worden gemaakt en welke middelen, gedachten, ingrediënten en materialen worden gebruikt. Wat is de waarde van het product, wat is de waarde van de ervaring en wat is de waarde van arbeid. Constructlab bestaat uit verschillende actoren, elke met een unieke achtergrond, specifieke vaardigheden, talenten en ideeën. De samenstelling van de groep wijzigt per dag, de materialen, ingrediënten en ideeën verschillen ook per dag. Daarnaast maakt eenieder tijdens het productieproces telkens andere overwegingen. Om dit project levensvatbaar te maken is het cruciaal om deze diverse factoren te begrijpen en te accommoderen.

De installatie onderzoekt daarnaast hoe de drie assemblagelijnen elkaar beïnvloeden. Welke rollen nemen de participanten dagelijks aan, welke individuele inzichten beïnvloeden het productieproces. Naarmate individuen verschillende posities en verantwoordelijkheden op zich nemen, ontstaan er nieuwe dynamieken en kansen. Door een sfeer van coöperatieve intelligentie te creeëren moedigt het project gedrag aan dat aanpassingsvermogen, gedeeld leren en collectieve probleemoplossing bevordert.

De WOOD FOOD INK-markt is een ruimte waar verschillende stemmen zich verenigen om ons idee van samenwerking opnieuw vorm te geven. Wat zijn de intrinsieke motivaties en waarden die individuen en gemeenschappen drijven. De markt probeert de onderliggende motivaties in productieproces bloot te leggen. Daarnaast is Constructlab als collectief geïnteresseerd in de redenaties achter hun eigen projecten (die vaak verder gaan dan enkel geldelijk gewin). Door alternatieve modellen te verkennen en deelnemers te betrekken in een dialoog, dient de installatie als katalysator voor actie en reflectie. Naarmate bezoekers actieve deelnemers worden, helpen ze beslissen en delen ze hun perspectieven.CONSTRUCTLAB

Het project gaat niet alleen over productie; de werkelijke essentie ligt in de ontwerpen die aan de activering ten grondslag liggen. Het onderzoekt wie mag deelnemen aan het proces, hoe dingen worden gemaakt en welke middelen, gedachten of ingrediënten worden gebruikt. Constructlab bestaat uit verschillende actoren, elk met hun eigen randvoorwaarden en overwegingen, zoals leeftijd, vaardigheden, talent, hoe lang je al meedraait, waar je staat in het leven, culturele achtergrond of land. Het begrijpen en accommoderen van deze verschillende factoren is cruciaal voor de haalbaarheid en levensvatbaarheid van het project.

Het project onderzoekt de invloed van veranderende rollen van actoren. Als individuen verschillende posities en verantwoordelijkheden aannemen, ontstaan er nieuwe dynamieken en kansen. Door een sfeer van coöperatieve intelligentie te stimuleren, moedigt het project gedrag aan dat gedeeld leren, aanpassingsvermogen en het gezamenlijk oplossen van problemen bevordert.

De WOOD FOOD INK Market stimuleert een dieper onderzoek naar de onderliggende motivaties en redenen achter projecten van Constructlab, die vaak verder gaan dan financieel gewin. Het project verdiept zich in de intrinsieke motivaties en waarden die individuen en gemeenschappen drijven. Door deelnemers te betrekken in een dialoog en alternatieve modellen te onderzoeken, dient het project als katalysator voor actie en reflectie. Zodra bezoekers actieve deelnemers worden die meebeslissen en hun perspectieven delen, wordt de WOOD FOOD INK-markt een ruimte waar verschillende stemmen zich verenigen. Zo kan het idee van samenwerking opnieuw worden gedefinieerd.


Bezoek de website van Constructlab