Warm Data Lab & Public Assembly met The Club of Rome (Engels)

Dit evenement, dat mede wordt georganiseerd door Future of Work en het programma The Fifth Element van The Club of Rome, brengt mensen met verschillende achtergronden en disciplines samen om een levendige uitwisseling van gedachten en ideeën te stimuleren. Door open dialoog aan te moedigen, maken we de weg vrij om van elkaar te leren, te midden van de verschillende perspectieven en artistieke uitingen tijdens het festival "Van wie is de Economie?".

Locatie: Verkadefabriek, Den Bosch
Tijd: 9.45 - 17.30u
Taal: Engels
Kosten: 38 Euro / 15 Euro students (excl service kosten eventbrite)
(inclusief koffie/thee, lunch en afsluitende drankjes. Studenten: laat je studentenpas zien bij binnenkomst)

Programma

Programma
09:45 Warme koffie/thee
10:00 Warm welkom
10:15 'Warm Data Lab' verzorgd door Carlos Alvarez Pereira
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 16:15 Middagsessies met korte presentaties uit de praktijk
16:30 - 17:30 Bezoek expo & afsluitende borrel Willem Twee Art Space

Ochtendsessie - 'Warm Data Lab'

De ochtend begint met een Warm Data Lab. 'Warm Data' is een concept ontwikkeld door het internationale Bateson Instituut. Warme Data is informatie over de onderlinge relaties die elementen van een complex systeem met elkaar verbinden. Het legt de kwalitatieve dynamiek vast en verschaft een andere perspectief dan wat men verkrijgt via kwantitatieve gegevens, ook wel "koude gegevens" genoemd. Het inzetten van Warme Data kan een volledig nieuwe dimensie toevoegen aan de hulpmiddelen van de informatiewetenschap die we momenteel hanteren. Carlos Alvarez Pereira, Vice President van de Club van Rome, zal deze Warme Data Lab sessie presenteren.

Middagsessies - Open dialogen

Het middagevenement onderzoekt opties om 'zorgdragers' te worden in plaats van aandeelhouders, binnen een economie die gebaseerd is op concurrentie, uitbuiting en extractie. Sprekers zullen deze concepten introduceren door korte presentaties te geven over hun eigen professionele ervaringen.


'FROM SHAREHOLDERS TO CAREHOLDERS’?

Stel je onze economie voor als de zorgdrager van onze planeet. Als een tapijt geweven vanuit afspraken, tradities, waardesystemen en verbindingen die ons als samenleving vormen. Dit (economische) weefsel gaat niet alleen over valuta, financiën en cijfers; het is het complexe web dat individuen, gemeenschappen, kennis, natuur, wetenschap en technologie onderling verbindt.


We zijn verstrengeld in het web dat we 'economie' noemen, een systeem met zijn eigen taal, gedrag en codes. Het lijkt erop dat we  steeds meer het contact  hebben verloren met de essentie van wat "economie" ooit betekende. Het woord economie stamt af van het Griekse woord "Oikos," wat het beheer van ons gedeelde huishouden betekent. Naarmate het industrialisatieproces steeds meer vorm gaf aan ons leven, zijn we verder afgedreven van deze oorspronkelijke betekenis. De nieuwe invulling ervan is steeds individualistischer  en competatiever geworden.


Hoewel we economie vaak beschouwen als een onveranderlijke natuurkracht, zijn wij de architecten van dit systeem. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om de regels van de economie weer te veranderen. Maar het begrip 'economie' gaat verder dan het aanpassen van de regels op papier; het gaat over hoe we anders met elkaar en de wereld om kunnen gaan. Laten we dit onbekende terrein opnieuw ontdekken en manieren vinden om nieuwe verbindingen en relaties te creëren.


Om onze planeet te dienen, is een vernieuwde betrokkenheid vereist, waarbij we opnieuw verbinding maken met de essentie van wat "Oikos" betekent. Dit daagt ons uit om waarden als mededogen, collectiviteit, verwantschap en vertrouwen opnieuw in het complexe weefsel van ons gedeelde huishouden te introduceren Het draait hierbij niet om nieuwe theoretische concepten, maar om het nemen van praktische stappen om voor elkaar en de planeet te zorgen, in plaats van de aarde voortdurend uit te putten of anderen uit te buiten. 


Tijdens dit evenement onderzoeken we gezamenlijk hoe we weer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze zorgtaken. Het biedt de gelegenheid om nieuwe (economische) concepten en methoden te bespreken, en de heersende paradigma's aan de kaak te stellen.


SPEAKERS & HOSTS

Anne Snick - is onafhankelijk onderzoeker bij de coöperatie Smart.be. Ze doet veldwerk en transdisciplinair onderzoek naar gender, armoede en sociale economie. Haar huidige projecten hebben betrekking op duurzaam hoger onderwijs en duurzame financiering. Ze is Fellow van de World Academy of Art & Science en geassocieerd lid van de Club van Rome.

Peter Blom - is de voormalige CEO (1995-2021) van Triodos Bank en was een van de oprichters. De bank won de Sustainable Bank of the Year Award van de Financial Times in 2009 en is uitgegroeid tot een wereldwijde referentie voor waarden-gedreven bankieren. Peter richtte in 2009 de Global Alliance for Banking on Values (GABV.org) op en was voorzitter van het bestuur in 2021. 

Cynthia Hathaway - is een kunstenaar/ontwerper gevestigd in Nederland. Ze is de oprichter van de Wool Alliance for Social Agency (WASA). Haar participatieve artistieke onderzoeksprojecten zijn gebaseerd op sociale thema's zoals de gemeenschap en de regeneratie van de lokale industrie. Haar werk is te zien in het Werkwarenhuis tijdens het festival.

Raad Sharar
- is ontwikkelingsantropoloog en programmacoördinator voor de Emerging New Civilisations Impact Hub bij de Club van Rome. Ze heeft gewerkt op het gebied van sociale ontwikkeling in Bangladesh en richt zich op klimaatverandering, klimaatactivisme, duurzaamheid en gender.

Teresa Borasino
- is een kunstenaar wiens werk balanceert op de vruchtbare randen tussen kunst en activisme, poëzie en politiek, en de radicale betrokkenheid bij sociale bewegingen. Ze probeert een beter begrip te kweken van de ecologische verwikkelingen die onderdrukte en verbannen gemeenschappen ervaren. Haar werk is te zien in het Werkwarenhuis tijdens het festival.

Hosts

Carlos Alvarez Pereira
- is vice president van de Club van Rome. Met een achtergrond in engineering begon hij zijn carrière als onderzoeker in de toegepaste wiskunde om zich later te engageren als ondernemer in ICT en promotor van 'responsible' onderzoek. Hij onderzoekt de mogelijkheid naar een maatschappelijke verschuiving vanuit een systemisch perspectief en adviseert onder andere het International Bateson Institute.

Olga Mink
- Naast haar rol als artistiek directeur bij Future of Work, is Olga ook hoofd van de Interdisciplinaire Kunsten (iArts) bij het Maastrichts Instituut voor de Kunsten (ZUYD). Ze is geïnteresseerd in hoe kunst trans-contextuele relaties tussen objecten, mensen en systemen blootlegt en daarmee onze perceptie van de wereld veranderd.


Over de organisaties

The Club of Rome is een platform van diverse denkleiders die holistische benaderingen van complexe mondiale vraagstukken identificeren en beleidsinitiatieven en actie promoten om de mensheid te helpen uit meerdere planetaire noodsituaties te komen. De toewijding van de Club of Rome aan duurzaamheid, systeemdenken en langetermijn perspectieven verrijkt discussies en biedt holistische inzichten in de complexiteit van economie, samenleving en de mensheid.


The Fifth Element is een programma van de Club of Rome dat betere vragen wil stellen voor de toekomst van de mensheid en wil leren van gemeenschappen die op eigen initiatief streven naar een rechtvaardig welzijn binnen een gezond ecosysteem. Uiteindelijk zoekt het naar nieuwe synthese van traditionele wijsheid, toonaangevende wetenschap en humanistische praktijken, waardoor de opkomst van wenselijke toekomsten in een pluriversale wereld mogelijk wordt.


Future of Work stelt vragen bij het economische systeem vanuit zowel een ideologisch als alledaags perspectief en biedt voorstellen voor alternatieve keuzes en verhalen. Het bevordert nieuwe vormen van samenwerking en streeft naar dialoog waarin we prioriteit geven aan een gezond ecosysteem en een rechtvaardige samenleving.