Workshop OVERFLOW 2032 i.s.m. Provincie Zeeland

Deze workshop wordt geleid door Lisanne Buik (kunstenaarfuturist en oprichter van GraceOES), Reon Brand (innovator & futurist) en Elise Talgorn (senior designstrateeg bij Philips, expert in storytelling). Het is in opdracht en georganiseerd door Avans Centre of Expertise, Welzijn, Economie en Nieuw Ondernemerschap, de Future of Work Foundation, Instituut voor Agrarisch Recht en de Provincie Zeeland.

Locatie: Willem Twee, Den Bosch
Tijd: 10.00-17.00u
Kosten: 15 Euro
Open deze link voor meer info


Werk, welvaart en eigendom vormgeven voor een regeneratieve toekomst

In de hedendaagse samenleving hebben we ons in aanzienlijke mate losgekoppeld van de natuur door de
mythe na te streven dat materiële welvaart, concurrentie, eigendom, winst en toegang tot technologische vooruitgang ons gelukkiger en ons leven zinvoller zullen maken. De negatieve gevolgen van het nastreven van deze moderne mythe worden steeds verontrustender.

Er is een toename van eenzaamheid, vervreemding en een groeiend gebrek aan betekenis in de moderne cultuur. Nog erger is de verslechterende toestand van natuurlijke ecosystemen die miljarden jaren lang het leven op onze planeet hebben
ondersteund. Het aanpakken van deze uitdagingen vereist een kritische evaluatie van onze maatschappelijke mythes en een verschuiving naar nieuwe verhalen die ons opnieuw verbinden met elkaar en met de natuur.

Dit houdt in dat we een dieper begrip en waardering ontwikkelen voor de intrinsieke waarde van de natuur, onze onderlinge verbondenheid erkennen en onze definitie van succes en onze behoefte aan technologische vooruitgang heroverwegen.


Over de workshop:

Het doel van deze workshop is om de heersende mythes uit te dagen en nieuwe verhalen en toekomstige banen te bedenken die zullen bijdragen aan een OVERVLOEDIGE levenservaring. In deze workshop laten we ons inspireren door de principes van GAIA: een toekomstige wereld waarin mensen, technologie en natuur opereren in de geest van onderlinge wederkerigheid.

Een van de beste manieren om een toekomst te extrapoleren vanuit waar we nu staan, is door naar de natuur te kijken als rolmodel. In de workshop introduceren we concepten en ideeën uit de natuurlijke wereld die ons kunnen helpen reflecteren op een nieuwe weg voor de mensheid. Kunnen hier proberen we nieuwe mythes, verhalen, inspiratie en aspiraties voor menselijke samenlevingen vorm te geven. We zullen specifiek kijken naar algen en zeewieren als rolmodel vanwege hun veerkracht en aanpassingsvermogen.

Als resultaat van deze workshop zullen we zes ‘kampvuurverhalen’ ontwikkelen voor een OVERVLOEDIG 2032. Verhalen en vertellingen waarin regeneratieve concepten van welvaart, eigendom en werk floreren. Verhalen die van generatie op generatie doorgegeven kunnen worden. Verhalen uit een toekomstige wereld waarin wederkerige samenwerkingen tussen technologie, natuur en mensen bestaat.


programma

Agenda:
10:00 - 10:30: Registratie en welkomstkoffie
10:30 - 10:45: Introductie OVERFLOW 2032 - Openingsoefening (Lisanne Buik)
10:45 - 11:15: Keynote: "Werken in Gaia" (Reon Brand) + Q&A
11:15 - 11:30: Pauze
11:30 - 12:30: Workshop 1: "De toekomst ontwerpen met de natuur als rolmodel" (Lisanne Buik)
12:30 - 13:30: Lunchpauze (verzorgd door organisatie)
13:30 - 14:30: Workshop 2: "Storytelling voor Gaia"(Elise Talgorn)
14:30 - 14:45: Pauze
14:45 - 16:00: Sessie 3: Groepen gaan uit elkaar en bedenken zes verhalen voor een OVERFLOWING 2032
16:00-16:45: Verhalen vertellen bij het kampvuur
16:45-17:00: Samenvatting en slotopmerkingen


MET