Anne Snick

Anne Snick is een systeemdenker met een Ph.D. in onderwijsfilosofie, gericht op ethiek en epistemologie. Het rapport "Grenzen aan de groei" van de Club van Rome zette haar aan het denken over de rol van onderwijs om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Onderzoeken hoe onderwijs kan bijdragen aan een economie die een toekomst garandeert voor alle kinderen werd de rode draad in haar werk.

Gedurende haar carrière wisselde Anne academisch onderzoek af met werk op het gebied van (geestelijke) gezondheid, gendergelijkheid, sociale economie en sociale innovatie. De ontmoeting met jongeren en gezinnen die zijn uitgesloten van het dominante systeem hielp haar om de systemische ijsberg van sociale onrechtvaardigheid en ecologische degradatie te ontrafelen. Aangezien de mechanismen die sociale uitsluiting veroorzaken ook de uitbuiting van de natuur aanwakkeren, zijn voor Anne sociale en ecologische duurzaamheid twee zijden van dezelfde medaille. Anne was mede-ontwikkelaar van een transdisciplinaire methodologie die de stemmen van gemarginaliseerde groepen als mede-experts omvat. Deze aanpak legde de basis voor haar latere werk in Verantwoord Onderzoek en Innovatie (RRI) en transdisciplinair leren. Ze is een ethische expert in onderzoek en innovatie voor de Europese Commissie.

In het hoger onderwijs lanceerde ze de Young Persons' Guide to the Future, een beweging die leren met hoofd, hart en handen promoot als noodzakelijke aanvulling op vakgerichte curricula. Op het gebied van duurzame financiën onderzoekt ze mechanismen die lokale gemeenschappen in staat stellen geldstromen in de richting van duurzame doelen te sturen. Het besturen van geld als gemeengoed impliceert het ontwerpen van nieuwe financiële mechanismen die geworteld zijn in een diepgaande verschuiving in de manier waarop we 'waarde' definiëren.

Anne heeft veel artikelen gepubliceerd en dient de gemeenschap als spreker en facilitator, gespecialiseerd in het stimuleren van de co-creatie van hefbomen voor een regeneratieve en inclusieve economie. Sinds 2012 is Anne ook volwaardig lid en bestuurslid van de Club van Rome - EU chapter. Ze is ook een Fellow van de World Academy of Art and Science en een Earth Protector die Stop Ecocide ondersteunt.