Sarah van Sonsbeeck

Sarah van Sonsbeeck (1976, Utrecht, Nederland) woont en werkt in Amsterdam. Ze studeerde Architectuur & Theorie aan de TU Delft (MA) en Beeldende Kunst & Schrijven aan de Gerrit Rietveld Academie (BA). Van 2008 - 2009 was ze resident aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, (NL).

Van Sonsbeeck wordt vertegenwoordigd door Annet Gelink galerie, Amsterdam. (NL)

Te zien tijdens de expo 'Van wie is de economie?'

Two bars of gold dripped and splattered #1

bruikleengever: Rabo Kunstcollectie

Sarah van Sonsbeeck, opgeleid als architecte en beelden kunstenaar, gebruikt goud als medium voor minimalistische werken die een dialoog aangaan met zowel hun omgeving als actuele kwesties. Haar werk richt zich op de dunne doorlaatbare lijn tussen interieur en exterieur - zonder zich te bekommeren om de gevel. Het werk 'Two bars of gold dripped' vertaalt het volume van twee standaard goudstaven naar een meer vloeiende vorm, die associaties oproept met de grondstof goud, zo sterk verbonden met ons financiële systeem.