Carlijn Kingma

Carlijn Kingma (1991) is onderzoeker, kunstenaar en cartograaf.

In november 2016 studeerde ze af aan de Technische Universiteit Delft aan de faculteit Bouwkunde. Maar hoewel ze zich erg aangetrokken voelde tot de architectuurpraktijk, koos ze ervoor om op een alternatieve manier architect te worden. Achter haar tekentafel creëert ze werelden om de wereld om ons heen te begrijpen. Tekeningen die reflecteren op de complexe structuren van onze samenlevingen. De werken zijn altijd het resultaat van uitgebreide samenwerkingen.

De tekeningen en verhalen brengen de sociale, politieke en machtsstructuren om ons heen in kaart, leesbaar via de metaforische taal van de architectuur. De werelden worden alternatieve kaarten om door onze maatschappij te navigeren.


te zien tijdens EXPO 'Van wie is de economie?'

Het waterwerk van ons geld (2022)

In samenwerking met Martijn Jeroen van der Linden (Lector New Finance Haagse Hogeschool), Thomas Bollen (onderzoeksjournalist Follow The Money), Follow The Money en De Haagse Hoge School. In residentie bij De Rabobank. Gesteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stichting Brave New Works.


te zien tijdens EXPO 'Van wie is de economie?'

Drie utopische scenario's

Drieluik 

De vallei van schuldenvrij geld, april 2023

De republiek van de duizend munten, april 2023

De agora van democratisch geld, april 2023bruikleengever: Rabo Kunstcollectie


events met carlijn