Exchange Project

EXCHANGE PROJECT - Expositie ‘Alchemy of Exchange’Spullen, diensten, kennis, vermaak, onzin. De hele dag wisselen mensen met elkaar uit. In de Westerse samenleving krijgt die uitwisseling steeds meer het karakter van een transactie: het uitwisselen van goederen en diensten tegen geld. Het Exchange Project onderzoekt wat er gebeurt als we de routines van de marktwerking in vraag stellen of veranderen.Met het Exchange Project vragen het Bredase dansgezelschap The100Hands en de lectoren Godelieve Spaas (Economy in Common / Economie als Gemeengoed) en Falk Hübner (Artistic Connective Practices) zich af wat er gebeurt als je de relatie in plaats van geld, centraal stelt in het uitwisselen van dingen. Ze doen dit vanuit de overtuiging dat de (veer)kracht van een gemeenschap voortkomt uit verbindingen die ontstaan. Daarmee worden uitwisselingen een belangrijke bouwsteen voor een eerlijke economie en samenleving. Met een lecture performance, een interactieve voorstelling en een expositie bevragen zij de werking en waarden van de uitwisseling en onderzoeken zij samen met het publiek welke andere manieren van uitwisseling denkbaar zijn en wat die kunnen voortbrengen.De expositie ‘Alchemy of Exchange’ biedt een kijkje in het proces van samenwerking, de ‘exchange’, tussen de domeinen kunst, wetenschap en ondernemen die aan Exchange Project ten grondslag ligt.


De expositie is opgezet als een meerlagige cloud of things, een work-in-progress van het levende proces van uitwisseling. De collectie verhalen, audio-opnamen, video-elementen, visuele verwerkingen en zelfreflectie opdrachten, tonen hoe domeinoverschrijdend onderzoek naar het fenomeen 'exchange' tot een waaier aan waardevolle output en toepassingen leidt. Alchemy of Exchange toont hoe lineaire en feitelijke realiteiten prima samengaan met het persoonlijke, emotionele en imaginaire.Te zien in Spiegelruimte van Willem Twee in Den BoschEvents met EXCHANGE PROJECT