EXPOSITIE · WERKWARENHUIS / SOCIAL LABEL LAB


Van 5 t/m 22 oktober 2023, is er een doorlopende expositie, waarin uiting wordt gegeven aan het overkoepelende festivalthema 'Van wie is de economie'? Op de Tramkade in het Werkwarenhuis is onder meer werk te zien van diverse internationale kunstenaars, ontwerpers en collectieven. De expositie is verdeeld over twee verschillende locaties in Willem Twee en Werkwarenhuis in Den Bosch.

De expositie is gratis te bezoeken op de eerste verdieping van het Werkwarenhuis / Social Label Lab. Naast deze expositie is er ook een gratis toegankelijke expositie in Willem Twee Kunstruimte (circa 250 meter lopen - Boschdijkstraat 100). Neem hier ook zeker een kijkje!

Locatie: Werkwarenhuis, Tramkade 20-24 Den Bosch
De expositie is steeds geopend van woensdag t/m zondag (5 t/m 8, 11 t/m 15, 18 t/m 22 oktober).
Openingstijden: 11.00 - 17.00 uur

EXPOSITIE | WERKWARENHUIS / SOCIAL LABEL LAB

EXPO: Van wie is de Economie?

De werken in de expositie in het Werkwarenhuis nodigen uit tot actie. We hebben allemaal te maken met de regels van de economie, maar is de economie er ook voor ons? Hier kijken we naar welke economie we samen zouden willen vormgeven. Cynthia Hathaway steekt samen met het publiek de handen in de wol om te luisteren wat wol ons te zeggen heeft, waar het vandaan komt, en wat voor toekomst wol met ons zal gaan hebben. Construclab creeert een ruimte voor co-creatie en experiment waar nieuwe samenwerkingsvormen uitgetest worden. Kunstenaar Terasa Borasino laat je in een video-installatie de complexe verstrengeling tussen 'menselijke, anders-dan-menselijke en meer-dan-menselijke' wezens ervaren. Jatiwangi Art Factory uit Indonesië voert ons mee in een mogelijke economie op basis van vriendschap, verwantschap en vertrouwen. Het neonwerk 'Economy is not Money' zet de kijker aan tot nadenken over de oorspronkelijke betekenis van het woord 'economie'. Ook is er een werkplaats ingericht waarin iedereen wordt uitgenodigd om ideeën, verhalen en gedachten uit te wisselen en achter te laten over de economie van morgen.


KUNSTENAARS IN WERKWARENHUIS / SOCIAL LABEL LAB

The Wool Assembly Line

The Wool Assembly Line - From Waste to Golden Fleece is een ervaringsgerichte co-makers-space gepresenteerd door kunstenaar/ontwerper Cynthia Hathaway, met als doel om samen met het publiek de handen in de wol te steken, om te luisteren naar wat het te zeggen heeft, waar het geweest is, en wat voor toekomst wol met ons zal hebben. 

 Project by Cynthia Hathaway The Wood Food Ink Market

De WOOD FOOD INK Markt is een ruimte waar verschillende stemmen samenkomen om het idee van samenwerking vorm te geven. Wat zijn de intrinsieke motivaties en waarden die individuen en gemeenschappen drijven? De markt tracht de onderliggende drijfveren in het productieproces bloot te leggen. Constructlab is geïnteresseerd in de redenering achter hun eigen projecten. Door alternatieve modellen te verkennen en deelnemers in een dialoog te betrekken, fungeert de installatie als een katalysator voor actie en reflectie. 


Project door Constructlab"Samay - An inhale and exhale" (video). 


Een video-installatie die de zienswijze van de Andes Cosmovisie verkent, die draait om de complexe verstrengeling tussen 'menselijke, andere-dan-menselijke en meer-dan-menselijke' wezens. In de Andes Cosmovisie vervagen de grenzen tussen ecologie en economie; ecologie omvat alle processen die plaatsvinden binnen het levende organisme - de Aarde - die het leven in stand houden. In tegenstelling tot het prioriteren van menselijke economische doelen en natuurbehoud afzonderlijk, streeft de Andes-samenleving, net als veel inheemse samenlevingen, naar "holistisch welzijn", waarbij het welzijn van zowel menselijke als andere-dan-menselijke wezens gezamenlijk wordt omarmd. 


Een project door Teresa Borasino

WIJZIGING: DIT PROJECT VERHUIST IN DE LAATSTE FESTIVALWEEK NAAR WILLEM TWEE


Eco-On-My (installatie)

Jatiwangi Art Factory (JaF) is een Indonesische gemeenschap die hedendaagse kunst en culturele praktijken integreert in het lokale discours van het landelijke leven. Tijdens de tentoonstelling "Van wie is de Economie", toont JaF verschillende projecten en lokale hulpbronnen die verbonden zijn met het plattelandsgebied, waaronder het land, de kruiden, de kleigrond, en het familiebos. Al deze elementen worden gepresenteerd om de gedecentraliseerde, collectieve (economische) praktijken te benadrukken die tot uiting komen binnen de diverse culturele vormen van JaF. 


Een project van Jatawangi art Factory (JaF) 


"Economy is not Money." (Neon)

Van wie is de economie? Is zij van de grote bedrijven? De welgestelden en machtigen? Het financiële systeem? De banken? Komt het echt allemaal neer op 'geld' wanneer we het hebben over 'de economie'? In dit neonkunstwerk zien we de woorden ECONOMIE en GELD afwisselen. Een combinatie die de kijker aanzet tot nadenken over de oorspronkelijke betekenis van het woord 'economie' en de evolutie ervan door de geschiedenis heen. 


Door Munne & Olga 


Welke Economie wil jij? (werkplaats)

Behalve de verschillende projecten tentoongesteld als onderdeel van deze expositie is het ook een plek om samen te discussiëren, samen na te denken, samen te experimenteren en samen te oefenen. De curatoren Olga en Godelieve, nodigen iedereen uit samen om op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen: 'Van wie is de economie?' en 'Welke economie wil jij?' Zo creëren we een ruimte voor collectief onderzoek en experiment, waar we deze nieuwe economie kunnen testen en vormgeven. 

Door Godelieve Spaas, Peter Zuiderwijk en Olga Mink