Kick-off Future of Work

Een platform voor een nieuwe collectieve economie.Kunstruimte Willem Twee

Boschdijkstraat 100

’s-Hertogenbosch

Programma


Platform voor een nieuwe collectieve economie

Er is een groeiend besef dat onze westerse economie is gebaseerd op roofbouw. Roofbouw op de natuur, grondstoffen, het landschap. De aarde en de mens raken letterlijk uitgeput. Deze roofbouw is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde, vervuiling van milieu en uitbuiting van grote groepen mensen. Het bedreigt niet alleen menselijk welzijn, maar heeft existentiële gevolgen voor al het leven. Ons kapitalistische systeem negeert de gevolgen van economische groei en bevordert levensstijlen die gebaseerd zijn op niet-duurzame consumptie en materiële bevrediging. Was economie decennialang het domein van onbetwiste theorieën over schaarste, vrije marktwerking en beperkte overheidsregulering, vandaag zijn de meeste van deze theorieën zo goed als achterhaald.De economie is de huishouding van de aarde die we samen voeren. Het is het weefwerk van afspraken, tradities, waardesystemen en verhoudingen tussen individu en collectief, mens natuur en technologie dat de economie gestalte geeft. In de afgelopen decennia is de economie steeds centraler komen staan in ons denken en handelen. Alsof alles bij economie begint, in plaats van dat alles zijn weerslag heeft op de vorm van onze economie. Future of Work onderzoekt de relatie tussen mens en economie middels ideeën en verhalen, feit en fictie, mythen en monsters, om zo het onderwerp economie beter te begrijpen en opnieuw toe te eigenen.


Future of Work

Stichting Future of Work is een hybride platform voor artistiek onderzoek en co-creatie onder het artistieke leiderschap van Olga Mink en Godelieve Spaas. Het platform bevraagt het economisch systeem vanuit een ideologisch en een alledaags perspectief door voorstellen te doen voor anders te handelen, andere keuzes te maken en nieuwe verhalen te vertellen over economie. Het brengt nieuwe samenwerkingsvormen en duurzame strategieën rondom werk en economie tot stand, en stelt visies en verhalen voor om dialoog te stimuleren over hoe de economie eruitziet als onze behoeften ondergeschikt worden aan de eisen voor een gezond ecosysteem en een rechtvaardige samenleving.


Partners